Tag Archives: nhap kho

Buồn vui cứu trợ

Hiện số lượng lớn hàng cứu trợ từ các tỉnh, đơn vị, nhà hảo tâm… hỗ trợ cho vùng lũ Phú Yên đều đang đem… nhập kho. Rồi phải chờ đến khi nước rút, chờ lập danh sách thiệt hại, chờ phân bổ, chờ chuyển hàng, chuyển tiền, chờ… mòn mỏi, dân mới được nhận quà cứu trợ. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?