Tag Archives: nhan va vai

KINH TẾ ​Mỹ mở cửa cho nhãn và vải Việt Nam

Cục Bảo vệ thực vật cho biết Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa chính thức cho phép quả vải và nhãn VN xuất khẩu vào thị trường này. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này