Tag Archives: nhan dao

Máu nhân đạo cần minh bạch

Có lẽ, hiến máu là một trong chỉ số phản ánh lòng nhân ái cao nhất của con người dễ thấy cũng như dễ thực hiện nhất. Tuy nhiên, không ít người cho máu thắc mắc máu của họ sẽ về đâu và ai là người được hưởng lợi xứng đáng nhất từ thiện tâm của họ. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?