Tag Archives: nhà nước

Hàng trăm tỉ… đưa tiễn một dòng sông

Nhiều địa phương nơi công trình này đi qua cho rằng, nhà nước đã phí tiền vì cao trình của sông Đáy mới không phù hợp, đáng lẽ nếu mở cống nước được dẫn từ sông Hồng vào thì nó lại… chảy ngược ra. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , | Bình luận về bài viết này

Muối quay ra biển

Nhiều ụ muối nằm cạnh mép nước, chỉ một đợt lũ là bao nhiều tiền của, công sức của diêm dân dễ dàng tan theo bọt nước. Lý giải về việc bảo quản sơ sài, nhiều diêm dân thở dài: “Nhà của chúng tôi còn bị dột ướt mà chưa biết lấy gì che chắn, nói gì đến muối?!” Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , | Bình luận về bài viết này

Muối Sa Huỳnh “muốn” quay lại biển

Nhiều ụ muối nằm cạnh mép nước, chỉ một đợt lũ là bao nhiều tiền của, công sức của diêm dân dễ dàng tan theo bọt nước. Lý giải về việc bảo quản sơ sài, nhiều diêm dân thở dài: “Nhà của chúng tôi còn bị dột ướt mà chưa biết lấy gì che chắn, nói gì đến muối?!” Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , | Bình luận về bài viết này