Tag Archives: Nguyen Dang Hien

Luân canh khoai tây với hoa nhà kính

Ttrồng khoai tây luân canh trong nhà kính với trồng hoa, đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc công phu hơn. Cứ nửa tháng một lần, anh Hiến vun gốc cho khoai tây bằng giá thể xơ dừa và phân hữu cơ ủ hoai mục. Vun gốc đến tháng thứ 4, thứ 5 là cây đủ dinh dưỡng để phát triển trọng lượng và chất lượng của củ. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này