Tag Archives: Nguoi lam vuon Chau Thanh

Áp dụng VietGAP: Người làm vườn Châu Thành “sống khỏe”

Năm 1994, phong trào trồng cây ăn trái ở Châu Thành (Bến Tre) bắt đầu phát triển. Đến nay, tổng diện tích vườn cây ăn trái của huyện đạt 9.000ha, gồm 4 loại chủ yếu là bưởi da xanh, chôm chôm, nhãn, sầu riêng. Để nâng cao hiệu quả kinh tế, nhà vườn trong huyện đã quyết tâm “làm mới” sản phẩm bằng sản xuất theo quy trình VietGAP. Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này