Tag Archives: nguoi khat

Đồng khô, người khát

Những cánh đồng khô khốc, nứt nẻ. Những làng mạc thiếu nước sinh hoạt. Nhiễm mặn bao trùm toàn thành phố du lịch Hội An (Quảng Nam) và các vùng lân cận. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này