Tag Archives: ngoai TQ!

Nông nghiệp VN hiện nay không thể xuất cho ai ngoài TQ!

Một nền nông nghiệp đầu độc cả dân tộc một cách hợp pháp thì không có nước nào dám mua sản phẩm của nền nông nghiệp ấy. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , | Bình luận về bài viết này