Tag Archives: nghi quyet 26

Mở lối ra cho nông dân

Nghị quyết 26 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) là một cứu tinh cho nông dân trồng lúa VN. Những hợp phần của một hệ thống sản xuất nông nghiệp theo thị trường hội nhập đã được Nghị quyết 26 nêu lên gần như đầy đủ. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương, Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

Hai năm tam nông khởi sắc

Sau 2 năm, nhiều chủ trương, chính sách như đầu tư cho nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới… đã được hiện thực hoá, giúp tam nông có nhiều chuyển biến lớn so với trước. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này