Tag Archives: Nghi Huong 305

Nghi Hương 305 – Giống lúa lai chất lượng cao ngắn ngày

Kể từ năm 1991 đến nay đã có hàng trăm giống lúa lai được công nhận và đưa ra sản xuất đại trà góp phần tăng đáng kể năng suất lúa và đảm bảo an ninh lương thực. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?