Tag Archives: nghi duong

Xuất khẩu nhiều nhưng… tiền chẳng bao nhiêu!

Việt Nam có nhiều mặt hàng tiềm năng xuất khẩu cao, trên 1 tỉ USD như cà phê, cao su, sắn, hồ tiêu, may mặc, cá phi lê đông lạnh… Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cà phê | Thẻ , , , , , | Bình luận về bài viết này