Tag Archives: nghi dinh cam

“Bật đèn xanh” bán nhà trên giấy?

Tổng cục Thuế trích dẫn điều 5 Thông tư 02/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư 84/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định 100/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , | Bình luận về bài viết này