Tag Archives: Nghi dinh 41/2010

Ngư dân khó vay vốn tín chấp

“Sao tôi vay 50 triệu đồng mà khó khăn như vậy. Bao giờ giấc mơ sắm chiếc tàu đi biển mới thành sự thật đây?” – bà Dìa rầu rĩ. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này