Tag Archives: ngay 21/12/2012?

Tại sao thế giới không tận thế ngày 21/12/2012?

Thế giới sẽ bị tận diệt – theo một số ý kiến, viện dẫn sự kết thúc của Bộ lịch Long Count của người Maya là bằng chứng của sự khải huyền ngày 21/12/2012. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cà phê | Thẻ , , , , , | Bình luận về bài viết này