Tag Archives: ngăn chặn

Bình Phước ngăn chặn bán điều non

UBND tỉnh Bình Phước chỉ thị: nghiêm cấm việc mua bán, sang nhượng đất xâm canh trong nhân dân trên địa bàn tỉnh dưới mọi hình thức; cương quyết cưỡng chế, thu hồi lại diện tích đất chính sách Nhà nước hỗ trợ đối với một số hộ dân đã cầm cố, sang nhượng trái phép và có biện pháp xử lý thích đáng. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này