Tag Archives: nảy mầm đều

Muốn hạt giống nảy mầm đều

tùy loại hạt giống đều có cách sử lý riêng Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương, Nông dân 24G | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này