Tag Archives: mo bo

Ồ ạt bắt đỉa, vỗ béo đem bán

Số lượng thu mua có thể tới cả tạ mỗi ngày, nhưng không rõ mục đích sử dụng. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , | Bình luận về bài viết này