Tag Archives: mien le phi

“Tiếc rẻ” miễn lệ phí thị thực

Giá mà văn bản được ban hành sớm hơn, kéo dài ít nhất nửa năm hoặc một năm và được thông báo triển khai trước thời điểm miễn lệ phí khoảng 6 tháng đến một năm thì doanh nghiep, có đủ thời gian để quảng bá tới du khách sẽ tốt hơn. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?