Tag Archives: Máy sạ hàng

Máy sạ hàng lúa: Vốn đầu tư ít, hiệu quả cao

Hiện nay, một số nông dân của huyện Xuân Lộc đã dùng máy sạ hàng lúa để thay phương pháp sạ tay. Loại máy sạ hàng này có vốn đầu tư thấp nên nông dân có thể thu hồi vốn nhanh. Đồng thời, lúa sạ hàng phát triển tốt, ít sâu bệnh, giảm được nhiều chi phí đầu vào. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này