Tag Archives: mat nuoc voi dien tich lon

Chấn chỉnh hoạt động nuôi trồng thủy sản ở Phú Yên

Tỉnh Phú Yên vừa tiến hành kiểm tra những cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, phát hiện nhiều trường hợp gây lãng phí tài nguyên mặt nước. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?