Tag Archives: Mãng cầu Tây Ninh

Mãng cầu Tây Ninh

Với khoảng 5.100 hécta đất chuyên trồng cây mãng cầu, năng suất bình quân từ 7,5 đến 8 tấn mỗi hécta, mãng cầu của Tây Ninh hôm nay hầu như đã có mặt khắp nơi trên thị trường cây ăn trái của cả nước. Hơn 10 năm qua, mãng cầu ta ở Tây Ninh đã trở thành đặc sản và giúp hàng ngàn hộ thoát nghèo, làm giàu… Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ | Bình luận về bài viết này