Tag Archives: luong toi thieu

Tính thuế TNCN theo hộ gia đình

Bộ Tài chính đề nghị mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân là 8 lần lương tối thiểu vùng
Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này

Khởi điểm thuế thu nhập cá nhân: Gấp 10 lần lương tối thiểu?

Ở các nước, lương tối thiểu là mức lương đủ đảm bảo người lao động tồn tại, nhưng tại VN chỉ là hằng số nhân hệ số lương chứ không phải tối thiểu để sống. Thực tế không ai lãnh lương tối thiểu để sống. Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , , | Bình luận về bài viết này