Tag Archives: luc luong Kiem ngu

Thành lập lực lượng kiểm ngư trên biển: Để ngư dân vững tin khi ra khơi

Đề án nêu rõ, lực lượng kiểm ngư được hình thành sẽ là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, có chức năng bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này

Tăng cường hoạt động giữ gìn an ninh trên biển

Diễn đàn lần này nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tự tôn dân tộc, một mặt định hướng khai thác hợp lý bảo vệ tài nguyên, đồng thời tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này

Kiểm ngư sẽ đủ mạnh ngăn chặn tàu cá xâm phạm chủ quyền

lực lượng Kiểm ngư ra đời tuy mang tính chất dân sự nhưng sẽ tăng thêm sức mạnh quan trọng, không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát mà sẽ là một lực lượng đứng đằng sau để bảo vệ, tạo sự vững tâm cho ngư dân khi ra khơi. Đối với các hoạt động cố tình xâm phạm chủ quyền của tàu cá nước ngoài, Kiểm ngư sẽ có quyền áp dụng các biện pháp từ xua đuổi, xử phạt, nổ súng cảnh cáo… nếu gặp chống đối có thể áp dụng các biện pháp cứng rắn”. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này