Tag Archives: Loi tai ai?

Thương lái Trung Quốc chỉ “lừa” tại Việt Nam: Lỗi tại ai?

Chính quyền thiếu trách nhiệm, nông dân hám lợi là nguyên nhân khiến việc Trung Quốc ồ ạt thu mua nông sản không rõ mục đích vẫn diễn ra. Tiếp tục đọc

Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?