Tag Archives: loi ich thiet thuc

Tưới tiết kiệm trên vùng khô hạn

Các mô hình tưới nước tiết kiệm đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp nông dân giảm từ 30 – 40%, lượng nước tưới, giảm sâu bệnh, giảm thuốc BVTV. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , | Bình luận về bài viết này