Tag Archives: Loan thong tin lua gao

Loạn thông tin lúa gạo

Nhiều thông tin tiêu cực về thị trường gạo xuất hiện gần đây khiến nông dân và doanh nghiệp lo lắng. Dù phần lớn thông tin này không có cơ sở kiểm chứng, nhưng đã được các nhà nhập khẩu lợi dụng để ép giá gạo VN Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này