Tag Archives: Le phi

Từ ngày 1-9-2011: Lệ phí cấp mới hộ chiếu là 200.000 đồng

Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 97/2011/TT-BTC nhằm sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?