Tag Archives: Le Pbhuoc Tho

“Lên hương” nhờ chuối lùn hương

Kinh nghiệm trồng chuối lùn hương:“Đất trồng chuối cần phải cày, xới cho tơi xốp, sau đó lên luống cách luống 2,2m, cây cách cây 2m. Làm theo phương thức này sẽ thuận lợi cho việc tưới nước trong mùa khô, thoát nước trong mùa mưa. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này