Tag Archives: le hop nhat

Hợp nhất 3 tổng công ty thủy sản

Tổng công ty mới có tên gọi Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, có vốn điều lệ 839 tỷ đồng do Nhà nước nắm 100% vốn. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này