Tag Archives: lang Paye

“Cõng” nhà vượt núi

“Hiện tổng mức đầu tư cho khu tái định cư Hồng Thuỷ là hơn 33 tỉ đồng. Nếu tính bình quân cho 105 hộ dân, thì trung bình mỗi hộ vào đây được đầu tư hơn 300 triệu đồng! Một con số xưa nay chưa từng có đối với việc tái định cư ở huyện A Lưới cũng như ở tỉnh Thừa Thiên – Huế, nếu không muốn nói là cả nước” Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?