Tag Archives: Lam lua theo VietGAP

Làm lúa theo VietGAP: Tăng hiệu quả sử dụng phân bón

Một loại phân bón đáp ứng được tiêu chuẩn của VietGAP đã được Công ty Phân bón Bình Điền nghiên cứu, sản xuất và đưa vào ứng dụng thành công. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này