Tag Archives: là ban phát

“Phong cách của nhiều bác sĩ VN là ban phát ân huệ”

Bạn đọc Đinh Gia Phan gửi thư cho VnExpress.net, cho rằng nhiều bác sĩ và y tá ở Việt Nam vốn xem mình là người ban phát ân huệ, từ cái vị trí tưởng tượng đó, họ tự cho mình cái quyền hà hiếp bệnh nhân. Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , , , , , , , | 2 bình luận