Tag Archives: ky

Ban hành chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2011 – 2015

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo mới, áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này