Tag Archives: kieu nha

Thi mẫu nhà ở vùng lũ lụt… nhưng đừng đem cất!

“Đây là một cuộc thi có ý nghĩa đặc biệt của giới kiến trúc sư cả nước trong hoạt động hướng về nông thôn vùng bị thiên tai. Đề nghị Hội kiến trúc sư các tỉnh thành, các Chi hội trực thuộc và toàn thể các kiến trúc sư chú ý và tích cực tham gia”. Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , | Bình luận về bài viết này