Tag Archives: kieu bao

Huy động nguồn lực kiều bào cho sự phát triển

“Hãy trở về Việt Nam nhiều hơn để hiểu đất nước”, thứ trưởng bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, chủ nhiệm uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đã nhắn gửi như vậy tới khoảng 4,5 triệu kiều bào đang học tập, làm ăn, sinh sống trên khắp thế giới. SGTT phỏng vấn thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nhân kỷ niệm ngày thống nhất đất nước. Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại Cà phê | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này

Tháng ba vía Bà

Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam đã có từ thời Thoại Ngọc Hầu đào kinh Vĩnh Tế. Đã gần 200 năm rồi, cứ đều đặn hằng năm, bất luận thời kỳ chiến tranh điêu tàn, máu lửa, lễ hội vẫn được cử hành với nghi lễ long trọng nhất, tôn nghiêm nhất. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

Mở cửa đón kiều bào về làm viên chức

Không nên cấm viên chức đình công.Bởi vì người viên chức, người công nhân, người dân không còn quyền gì cả ngoài quyền phản ứng một cách tiêu cực bằng cách đình công để ép những người quản lý phải thực hiện đảm bảo quyền lợi cho người ta. Bây giờ mình lại cấm thì theo tôi nghĩ có nên không? Tôi nghĩ công chức là phục vụ nhân dân, trực tiếp giải quyết công việc của dân cho nên anh không được phép đình công, nhưng viên chức thì có thể”. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này