Tag Archives: Kiem toan Nha nuoc

Kiểm toán Nhà nước chưa từng kiểm toán Vinashin

Dư luận đang đặt câu hỏi, tại sao 11 cuộc thanh – kiểm tra các loại trong suốt 4 năm, nhưng không hề phát hiện ra sai phạm của Vinashin? Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , | Bình luận về bài viết này