Tag Archives: không đùa

WWF “bội tín” chưa rút cá tra khỏi “danh sách đỏ”

Ông Mark Powell – đại diện WWF quốc tế hứa đưa ngay cá tra Việt Nam ra khỏi “danh sách đỏ” rồi đưa vào danh mục phát triển bền vững. Tuy nhiên đến nay lời hứa đó vẫn chưa được thực hiện và cá tra VN vẫn nằm trong danh sách đỏ. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cơm áo không đùa với… giáo viên

Lương giáo viên đã tăng 2,1 lần so với năm 2006. Tuy nhiên, với chỉ số giá tiêu dùng tăng chóng mặt, rất nhiều giáo viên ở nông thôn đang phải “chạy sô” nhiều nghề để không phải… bỏ nghề giáo. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?