Tag Archives: khieu nai ve gia dat

70% khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai

Theo Thanh tra Chính phủ, trong 4 năm từ năm 2008-2011, các tỉnh, thành phía Nam đã tiếp nhận gần 583.000 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, với gần 488.000 vụ việc… Nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân tập trung chủ yếu liên quan đến đất đai (chiếm 70%). Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này