Tag Archives: khe Ba Xoa

Lâm tặc điên cuồng tận diệt rừng Nam Đông

Quan” cũng phá rừng
Ngoài lâm tặc là người dân và các đầu nậu gỗ, không ít lâm tặc tham gia phá rừng ở huyện miền núi Nam Đông là cán bộ có chức có quyền. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này