Tag Archives: khai thac vang

Xem xét việc dư luận nêu về Vườn QG Ba Vì bị “ăn thịt”

Việc xây dựng đập Đồng Xô tại Ba Vì như xâm hại đến Vườn Quốc gia Ba Vì, gây ô nhiễm môi trường do khai thác vàng bên trong dự án… Để rộng đường dư luận và để làm rõ hơn những vấn đề… Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vàng giết môi trường

Tình trạng khai thác vàng diễn ra vô tội vạ (tại Quảng Nam) đã làm thất thoát rất lớn nguồn tài nguyên vàng, gây nguy hại cho môi trường sinh thái. Tuy nhiên, công tác quản lý, xử lý vi phạm vẫn còn nhiều bất cập. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?