Tag Archives: khai thac go rung tu nhien

Quy định mới về điều kiện khai thác gỗ rừng tự nhiên

Kể từ ngày 19/8/2011, việc khai thác chính gỗ rừng tự nhiên (trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên) sẽ thực hiện theo quy định mới tại Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng (ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006). Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này