Tag Archives: ke lan chang ra

Đất đai, nông dân mong gì? Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra

Lâu nay, miền núi vẫn được tiếng là đất rộng người thưa. Điều đó chỉ đúng với thời gian cách nay 20 năm về trước. Còn hiện nay, trừ những nơi “khỉ ho, cò gáy”, còn lại hầu như đất nơi nào cũng đã có chủ. Một nghịch lý đang diễn ra ở khắp các tỉnh miền núi phía Bắc: Người thì quá nhiều đất, người không một thước đất cắm dùi. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này