Tag Archives: huyen Loc Binh

Tồn đọng hơn 8.000 tấn khoai tây

“Năm nay, sản lượng khoai tây của Lộc Bình đạt khoảng 8.500 tấn, hiện còn “tồn kho” khoảng 8.000 tấn, đa số khoai đã mọc mầm, giảm chất lượng. Chúng tôi đã kêu gọi một số công ty chế biến rau, củ, quả ở Lạng Sơn và Hà Nội lên thu mua, nhưng họ bảo hiện chưa cần”. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?