Tag Archives: hop ly

Bón phân hợp lý cho cây lúa?

Đối với lúa nói chung, muốn sử dụng phân bón hợp lý cần lưu ý theo từng giai đoạn sinh trưởng…

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này