Tag Archives: ho thuy loi

Chạy lũ theo… thủy điện!

Người dân lãnh đủ mỗi khi lượng mưa đổ về nhiều, nhà máy thủy điện phải xả tràn để giữ đập. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?