Tag Archives: Hiep hoi Ca phe – Ca cao Viet Nam (VICOFA)

Cà phê: Một năm giành lại thị phần

Thị trường cà phê vừa bước qua niên vụ mới 2014-2015. Theo quy ước chung, niên vụ cà phê bắt đầu từ ngày 1-10 năm nay và chấm dứt vào ngày 30-9 năm sau. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , | Bình luận về bài viết này