Tag Archives: hien vay bao hanh

Duy nhất ở Việt Nam: Bảo tàng… bất hạnh

Đây là những người phụ nữ bất hạnh nhất thế kỷ 21, bởi không chỉ bị đánh đập, đau đớn về thể xác, cái mà họ chịu đựng, và là điều bất hạnh nhất, đó là sự chà đạp, bạo lực về tinh thần. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cà phê | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này