Tag Archives: hiệu quả cao

Ca cao xen điều, hiệu quả cao

Những năm gần đây mô hình trồng xen ca cao trong các vườn điều già cỗi đang phát triển rất nhanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này

Nuôi cá lóc trong bể bạt – ít vốn, hiệu quả cao

Khoa Thủy sản Trường Đại học Cần Thơ vừa sơ kết sau 4 tháng thực hiện dự án nuôi cá lóc trên bể lót bạt tại tỉnh An Giang. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này

Máy sạ hàng lúa: Vốn đầu tư ít, hiệu quả cao

Hiện nay, một số nông dân của huyện Xuân Lộc đã dùng máy sạ hàng lúa để thay phương pháp sạ tay. Loại máy sạ hàng này có vốn đầu tư thấp nên nông dân có thể thu hồi vốn nhanh. Đồng thời, lúa sạ hàng phát triển tốt, ít sâu bệnh, giảm được nhiều chi phí đầu vào. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này

Tưới tiết kiệm – vốn đầu tư ít, hiệu quả cao

Mô hình tưới tiết kiệm có mặt ở Đồng Nai từ gần 10 năm nay, song khoảng ba năm gần đây, mô hình này được người dân trong tỉnh áp dụng rộng rãi. Hiệu quả là năng suất cây trồng tăng cao, cây ít sâu bệnh giảm được nhiều chi phí đầu vào. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này