Tag Archives: hành động quấy nhiễu của tàu Trung Quốc

Chủ tịch ASEAN lên tiếng về Biển Đông

Indonesia, chủ tịch hiện nay của ASEAN đã thúc giục tất cả các bên tranh chấp ở Biển Đông kiềm chế và trở lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , | Bình luận về bài viết này