Tag Archives: hang tau

Phí đè doanh nghiệp

Phụ phí rủi ro container, phụ phí đình công, phí mất cân đối container, phí đại lý… là những loại phí mà các hãng tàu đang tận thu của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu VN. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?